GRATIS OFFERTES

Zwam- en schimmelvorming

Schimmelgroei in woningen is onlosmakelijk verbonden met vocht. In 1991 inventariseerde het Ministerie van VROM de kwaliteit van het Nederlandse woningbestand. Volgens dat onderzoek bleek ruim 19% van de woningen last te hebben van vocht en schimmels. Het negatieve effect van schimmels in woningen op de volksgezondheid is inmiddels in brede kringen bekend. Met name CARApatienten kunnen veel hinder ondervinden van stoffen die via schimmels in de lucht worden gebracht. Bovendien speelt de gevoeligheid van bewoners voor allergie n een rol.

Gebouw Schimmel Optrekkend Vocht

Bestaande en nieuwe woningen

Problemen met vocht en schimmels doen zich niet alleen voor in bestaande woningen. Ondanks betere bouwmethoden en -materialen komen schimmels ook voor in een substantieel deel van de nieuw gebouwde woningen. In beide situaties zijn er soms duidelijk aanwijsbare oorzaken die samenhangen met gebreken in ontwerp, uitvoering of onderhoud. In andere gevallen wordt een relatie gesuggereerd met energiebesparende maatregelen. En ook de bewoner zelf krijgt nogal eens de schuld.
Berucht zijn de mogelijke effecten van de 'nationale kierenjacht' op het binnenmilieu. Dat wordt al snel te vochtig in 'potdichte' woningen. Een dankbaar klimaat voor schimmels. De bewoner krijgt dan het advies meer te ventileren. Een handeling die echter in strijd is met maatregelen en adviezen om energie te besparen.