GRATIS OFFERTES

Verwijderen vervuiling

Regelmatig komt het voor dat niet alleen vocht in de kruipruimte aanwezig is, maar ook pure vervuiling. Bijvoorbeeld omdat een riolering kapot is gegaan en uitwerpselen, rioolwater zo de kruipruimte zijn ingelopen. Isoleren alleen is dan onvoldoende. Stank c.q. geurbestrijding met behulp van chemicali n is mogelijk, echter neemt niet de oorzaak weg. Belangrijk is de bron van de vervuiling (in dit geval een kapotte riolering) opgelost wordt en dat de vervuiling zelf verwijderd wordt.

De verwijdering van de vervuiling dient te geschieden middels het opzuigen van de verwijdering door specialisten met behulp van vacuĆ¼mmaterieel. De vervuiling zelf dient naderhand afgevoerd en verwerkt te worden.